Władze oddziału.

Władze oddziału,   Biuro,   SędziowieSekcje RasOpłatyZarząd GłównyFCI,  Dokumenty do pobrania


Władze Oddziału Wrocław wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 29 marca 2015:

ZARZĄD ODDZIAŁU

Iwona Magdziarska – Przewodniczący – boxer@ewenement.pl
Anna Samocka- Z-ca Przewodniczącego d/s Hodowlanych – samotraka@poczta.fm
Roman Sobkowicz – Z-ca Przewodniczącego d/s Organizacyjnych – romalongus@interia.pl
Jerzy Dyjor- Sekretarz – djdyjor@pnet.pl
Eugeniusz Skórzewski – Skarbnik- elater@poczta.fm
Mirosław Tchorz – Członek – mirek.tchorz@wp.pl
Maciej Węglarz- Członek – weglarzmaciek@gmail.com
Błońska Marzena – Członek
Góral Adam – Członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA  komrewizyjna@gmail.com

Beata Kałkus – Przewodnicząca
Renata Żabińska – Z-ca Przewodniczącego
Ewa Najsarek – Sekretarz
Ewa Kubrak – Członek

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Anna Sobkowicz – Przewodnicząca
Monika Leśniak – Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Skórzewska – Z-ca Przewodniczącego
Irena Hajczuk – Sekretarz
Aleksandra Kozłowska-Luciak- Członek
Katarzyna Harb-Zacharewicz – Członek

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

Jolanta Jabłońska