Władze Oddziału we Wrocławiu, wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 04 lipca 2021:


ZARZĄD ODDZIAŁU:

Eugeniusz Skórzewski – Przewodniczący

Anna Pulikowska  – Klimonda – Zastępca Przewodniczącego d/s Hodowlanych

Maciej Węglarz – Zastępca Przewodniczącego d/s Organizacyjnych

Agata Kałuska – Sekretarz

Janusz Zacharewicz – Skarbnik

Anna Dymińska – Członek

Aleksandra Lubaszka – Członek

Mirosław Tchorz – Członek

Roman Sobkowicz – Członek

 

 


ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:  komrewizyjna@gmail.com

Renata Żabińska – Przewodnicząca

Ewa Najsarek – Z-ca Przewodniczącej

Justyna Kalman – Trudzik – Sekretarz

Beata Bartnik – Członek

Tadeusz Józefowicz – Członek


ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

Monika Leśniak – Przewodnicząca

Agnieszka Skórzewska – Z-ca Przewodniczącej

Anna Sobkowicz – Z-ca Przewodniczącej

Aneta Drozdowska – Sekretarz

Katarzyna Harb – Zacharewicz- Członek

Marek Pastuszek – Członek

ZASTĘPCY:

Irena Hajczuk


RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

Agnieszka Banaszak – Kulka


RZECZNIK PRASOWY:

Agnieszka Banaszak – Kulka