Krajowa 9. Grupy FCI 23.06.2018

PLAN SĘDZIOWANIA_Poprawiony

SPIS WYSTAWCÓW_Poprawiony

Dziękujemy:

 

Data i miejsce:

23.06.2018, Ośrodek Szkolenia Psów; ul. Na Niskich Łąkach 7, Wrocław

Proponowana obsada sędziowska (Judges crew):

Manja Bruse (Niemcy):
Bolognese, Bichon frisé, Chihuahua, Continental Toy Spaniel Papillon, Continental Toy Spaniel Phalène, Coton de Tulear, Griffon belge, Griffon bruxellois, Little lion dog, Russian Toy

Agnieszka Kacprzyk-Straszak (Polska):
Boston Terrier, French Bulldog, Japanese Chin, Pekingese, Pug, Tibetan Spaniel, Tibetan Terrier

Jens Bruse (Niemcy):
Cavalier King Charles Spaniel, Chinese crested dog, Havanese, King Charles Spaniel, Kromfohrländer, Lhasa Apso, Maltese, Petit Brabançon, Poodle, Shih Tzu

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany obsady sędziowskiej.

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.

Opłaty (Entry fees):

Pierwszy pies – 95zł/30€ *
Następny pies – 85zł/25€
Szczenięta i młodsze szczenięta – 55 zł/15€
Weterany – 0 zł

*z katalogiem (with catalog)

Zgłoszenia przyjmujemy w systemie wystawy.NET [ENTRY FORM]:

Psa można zgłosić do jednej z następujących klas:

– młodszych szczeniąt / Minor Jüngsten – od 4 do 6 miesięcy / 4-6 Monaten,
– szczeniąt / Jüngsten – od 6 do 9 miesięcy / 6-9 Monaten,
– młodzieży / Jugend – od 9 do 18 miesięcy / 9-18 Monaten,
– pośrednia / Zwischen – od 15 do 24 miesięcy / 15-24 Monaten,
– otwarta / Offene – powyżej 15 miesięcy / ab 15 Monaten,
– championów / Champion – powyżej 15 miesięcy / ab 15 Monaten, z tytułem     championa / mit Championat,
– weteranów / Veteranen – powyżej 8 lat / ab 8 Jahren.

Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy pośredniej wzwyż
wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasach młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży. Do zgłoszeń do klasy championów należy dołączyć kopię dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą przesuwane do klasy otwartej. Na zgłoszeniu psa będącego własnością polskiego właściciela należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny. Dotyczy to również psów w rękach polskich właścicieli z rodowodami w nostryfikacji, przy czym należy również obowiązkowo podać oryginalny numer zagranicznego rodowodu.

Tytuły przyznawane na ringach:

Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie – o tytuł ten konkurują pies i suka z oceną wybitnie obiecującą 1 lokatą w klasie młodszych szczeniąt.
Najlepsze Szczenię w Rasie – o tytuł ten konkurują pies i suka z oceną wybitnie obiecującą 1 lokatą w klasie szczeniąt.
Zwycięzca Młodzieży – tytuł przyznawany jest według uznania sędziego psu i suce w klasie młodzieży z oceną doskonałą 1 lokatą.
Najlepszy Junior w Rasie – o tytuł ten konkurują pies i suka z tytułem Zwycięzca Młodzieży podczas wyboru Zwycięzcy Rasy.
Najlepszy Dorosły Pies – o tytuł ten konkurują psy z oceną doskonałą 1 lokatą i wnioskiem CWC w klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej, championów.
Najlepsza Dorosła Suka – o tytuł ten konkurują suki z oceną doskonałą 1 lokatą i wnioskiem CWC w klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej, championów.
Zwycięzca Weteran – tytuł przyznawany jest według uznania sędziego psu i suce w klasie weteranów z oceną doskonałą 1 lokatą.
Najlepszy Weteran w Rasie – o tytuł ten konkurują pies i suka z tytułem Zwycięzca Weteran podczas wyboru Zwycięzcy Rasy.
Zwycięzca Rasy (BOB) – o tytuł ten konkurują: Zwycięzcy Młodzieży (pies i suka), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz Zwycięzcy Weteranów (pies i suka).
Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) – po przyznaniu tytułu Zwycięzcy Rasy sędzia dokonuje wyboru najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej.

Tytuły przyznawane na ringu honorowym:

Najlepsza Para Psów – o tytuł ten konkurują pary (pies i suka) tej samej rasy, będące własnością tego samego właściciela.
Najlepsza Grupa Hodowlana – o tytuł ten konkurują hodowle reprezentowane na Wystawie przez 3 do 5 psów/suk z tym samym przydomkiem hodowlanym.
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy o tytuł ten konkurują psy i suki z tytułem Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie.
Najpiękniejsze Szczenię Wystawy o tytuł ten konkurują psy i suki z tytułem Najlepsze Szczenię w Rasie..
Najpiękniejszy Junior Wystawy o tytuł ten konkurują psy i suki z tytułem Najlepszy Junior w Rasie.
Najpiękniejszy Weteran Wystawy o tytuł ten konkurują psy i suki z tytułem Najlepszy Weteran w Rasie.
Najpiękniejszy Pies z Oddziału we Wrocławiu – o tytuł ten konkurują psy i suki zarejestrowane w Oddziale we Wrocławiu, które otrzymały tytuł Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Weteran w Rasie oraz Zwycięzca Rasy.
Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS) o tytuł ten konkurują psy i suki z tytułem Zwycięzcy Rasy.

Uwaga: Udział w konkurencjach Najlepsza Para Psów i Najlepsza Grupa Hodowlana jest bezpłatny. Przydział psów i suk do tych konkurencji zostanie wykonany automatycznie w oparciu o zgłoszenia na Wystawę. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie, jak również nie jest obowiązkowy w nich udział.

Best In Show Line-up:

Konkurs „Dziecko i Pies” Adam Chabik
Najpiękniejszy Pies Oddziału we Wrocławiu Agnieszka Kacprzyk – Straszak
Najlepsza Para Psów Manja Bruse
Najlepsza Grupa Psów Jens Bruse
Najlepsze Młodsze Szczenię Manja Bruse
Najlepsze Szczenię Agnieszka Kacprzyk – Straszak
Najlepszy Weteran Manja Bruse
Najlepszy Juniora Jens Bruse
Najlepszy Pies Wystawy (BOG IX) Jens Bruse